Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

05 | Bileşik
07 | Laiklik
12 | İkileme
13 | Dilekçe

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).
Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).
3 Mart 1924 te Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüğü kuruldu.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öıretim Birliği Kanunu) çıkartıldı (3 Mart 1924).
Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).
Medeni Kanun kabul edildi (17 ıubat 1926).
Şapka inkılâbı yapıldı (1925).
“Devletin dini ıslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).
Milletvekillerinin yemin şekli değiştirildi (10 Nisan 1928).
Altı Atatürk ilkesi anayasaya girdi (5 ıubat 1937).